Војводина расписала конкурс за подршку младима у износу до 90 одсто од инвестиције

Бесповратна средства корисницима ће се бити исплаћивана авансно.

1601
Фото: Canva

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао је Конкурс за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2023. години. Предмет Конкурса је подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређењу кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава.


Циљ реализације Конкурса јесте демографска обнова руралних подручја АП Војводине ради подстицања останка младих у руралним подручјима односно њиховог повратка из градова.
За реализацију овог конкурса у 2023. години предвиђено је укупно 200.000.000,00 динара. Висина бесповратних средстава по конкурсу утврђиваће се у износу 90% од укупно прихватљивих трошкова инвестиције. Минимални износ бесповратних средстава по пријави је 500.000,00 динара, а максимални 1.500.000,00 динара.
Бесповратна средства која ће бити додељена по овом конкурсу намењена су за инвестиције у физичку имовину младих пољопривредних газдинстава. Односно, за бесповратна средства по овом конкурсу, могу да аплицирају физичка лица старијa од 18 година којa у моменту подношења захтева не смеју имати више од 40 година, а која су први пут уписани у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоци, након 01.04.2022. године и нису остваривали право на подстицаје.

Конкурс је отворен до 10. априла 2023. године.

Конкурс је намењен младим који имају пребивалиште у насељеном месту у ком се не налази седиште града, односно да немају пребивалиште у Новом Саду, Суботици, Зрењанину, Панчеву, Вршцу, Сремској Митровици, Кикинди и Сомбору. Подносилац пријаве мора имати пребивалиште на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини, с тим што и место реализације инвестиције мора бити на територији јединице локалне самоуправе у АП Војводини у месту пребивалишта подносиоца пријаве или у месту суседне јединице локалне самоуправе.

Фото: Canva

Средства из Конкурса корисници ће моћи да искористе за различите врсте инвестиција у физичко газдинство, а у зависности од врсте инвестиције мораће да обезбеде и одређену документацију у скалду са условима Конкурса. Између осталог, корисници ће моћи да искористе бесповратна средства за инвестирање на газдинству за набавку пластеника, наводњавања и опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде као и за подизање вишегодишњих засада. Средства по Конкурсу млади пољопривредни произвођачи могу да искористе и за набавку машина и опреме за припрему сточне хране у сектору млеко и месо, набавку машина и опреме за руковање и транспорт стајњака у сектору млеко и месо као и за набавку опреме за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде. Такође, омогућена је и набавка приплодних грла и опремање фарми као и набавка опреме-линија за чишћење и прање производа, набавка линија за сортирање и калибрирање производа и набавка опреме-линија за паковање и обележавање производа.

Бесповратна средства корисницима ће се бити исплаћивана авансно, 75% од уговорених средстава након закључења уговора. Остатак, 25% уговорених исплаћиваће се након реализоване инвестиције из пословног плана (укључујући и сопствено учешће од 10% и ПДВ), након што корисник бесповратних средстава достави Покрајинском секретаријату потребну документацију.

Foto: pexels.com

Детаљне информације о Конкурсу за подршку младима у руралним подручјима, односно Текст конкурса у ком је наведена сва документација потребна за учествовање на Конкурсу, Правилник, образац пријаве, Изјава добављача, форма пословног плана, Извештај о наменском утрошку средстава и захтев за исплату и Упуство о начину подношења електронске пријаве и електронском општењу између органа, могу се преузети са интернет адресе: www.psp.vojvodina.gov.rs. односно на линку https://psp.vojvodina.gov.rs/konkurs-za-dodelu-sredstava-za-podrsku-mladima-u-ruralnim-podrucjima-u-ap-vojvodini-u-2023-godini/

Остави одговор

Молимо вас унесите ваш коментар
Унесите ваше име овде