И нелегални објекти ће моћи да се прикључе на струју, воду, канализацију и грејање – пријава дo 15. септембра

БЕОГРАД - Влада Србије усвојила је данас Уредбу која прописује начине, услове и поступке за прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу или мрежу даљинског грејања

523

БЕОГРАД – Влада Србије усвојила је данас Уредбу која прописује начине, услове и поступке за прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката, а министар грађевинарства Горан Весић је најавио да од 15. септембра креће пријава за добијање прикључка- пише РТВ.


Грађани који живе у нелегалним објектима од 15. септембра моћи ће да се пријаве за прикључење на струју, грејање, воду и канализацију, рекао је Весић.

Рок за пријаву је 30 дана, током којих власници прилажу одговарајуће доказе у општини да имају право на прикључак.

То не значи да прикључење мора да буде извршено до 15. октобра, саопштило је министарство.

Када ће прикључење бити извршено, зависи од надлежног комуналног предузећа, рекао је Весић.

Он је додао да су комунална предузећа дужна да без одлагања утврде испуњеност техничких услова и изврше прикључење на мрежу у најкраћем року, у складу са својим програмом пословања.

Весић је нагласио да прикључак за струју, воду, канализацију или грејање могу да добију само власници кућа и станова и чланови њихових домаћинстава, који су изградњом, односно куповином, трајно решавали своје стамбено питање и који у њима живе.

Указао је да се ова могућност не односи на пословне објекте, нити на инвеститоре који су нелегално градили и објекте нису прикључили на комунално инфраструктуру.

Такође, напоменуо је да је прикључење могуће само за један објекат, односно један стан истог власника.

„Доказивање да грађани живе у тим објектима биће лако, постојаће формулар који ће бити достављен општинама и који ће грађани попуњавати. Када општина утврди списак, прослеђује га предузећима која затим врше прикључење“, рекао је министар.

Он је појаснио да власник општини мора да достави доказ да се ради о постојећем завршеном објекту, да он јесте власник те непокретности, да у власништву има само једну непокретност и да у њој живи.

Ако се ради о власнику који је без грађевинске дозволе и друге документације градио непокретност, доставља се доказ да је покренут поступак озакоњења.

Уколико се ради о објекту за који није покренут поступак озакоњења доставља се оверена изјава да је објекат изграђен и да се користи за становање или други доказ којим се на неспоран начин то може утврдити.

Министар је додао да власник који је куповином стана трајно решавао своје стамбено питање, доставља уговор о куповини непокретности, оверен у прописаној форми у време закључења уговора, као и изјаву да он и чланови његовог домаћинства немају другу непокретност за становање.

Све изјаве које Уредба предвиђа, власник мора да преда оверене, под кривичном и материјалном одговорношћу, а дужан је и да уз захтев достави копију своје и личних карата свих чланова домаћинства, као и геодетски снимак објекта.

„Позивам општине и градове да до 15. септембра определе кадрове који ће радити на обради ових пријава и који ће пружити правну помоћ људима да правилно попуне пријаве“, рекао је Весић.

Он је истакао да ће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објавити упутство које ће грађани моћи да преузму на сајту министарства, а где ће бити детаљно објашњен поступак пријаве за прикључење на струју, воду, канализацију или грејање за нелегалне стамбене објекте.

Остави одговор

Молимо вас унесите ваш коментар
Унесите ваше име овде