Риболовачко друштво Шаран из Вајске и Риболовачки савез Војводине у мисији очувања природе

Жива и Берава, праве аутентичне дивље воде, како их често називају љубитељи природе.

5984

ВАЈСКА – У Општини Бач у атарима села Вајска постоје водене површине, а чини их мрежа речица, које немају природан отицај, систем канала и бројне баре и мочваре чине делови старог тока Дунава, који протиче овом регијом.


Пажњу су нам привукле Жива и Берава, праве аутентичне дивље воде, како их често називају љубитељи природе. Готово нетакнута природа која на једној обали с поносом показује оборена стабла у води, а у свом подводном свету крију мудрог шарана, локвањи крију грабљивца баса, а из трске и дрезге вребају велике штуке. Друга обала је уређена као риболовачка стаза. Уредно покошена с тим да је приобални локвањ недирнут. То мало отежава пецање, али не дира се ништа без преке потребе. Све то можемо захвалити чуварима овог подручја, члановима Риболовачког друштва Шаран из Вајске и Риболовачком савезу Војводине.

Други пут сам се у последњих годину дана нашао на овим теренима и не случајно. За пецање на овим теренима вреди прећи и нешто више од седамдесет километара од Новог Сада. Природа готово нестварно буја у свој својој лепоти локвања и крошњи, надвијених над водом правећи хлад. То се једноставно не сме пропустити. Бесплатан час биологије и биодиверзитет у пуном сјају.

Разговарамо са једним од главних „криваца“ који се са свим члановима Спортског риболовачког друштва Шаран из Вајске истински труди да ово подручје учине што заштићенијим. Труд и ентузијазам у очувању свих биљних и животињских врста које живе ту, у симбиози са водом.

Стеван Адамовић, председник овог удружења и рибочувар волонтер Риболовачког савеза Војводине рекао нам је нешто о пореклу ових вода, рибљем фонду и редовном апелу риболовцима да их чувамо.

На који се начин регулише ниво и зашто је у појединим периодима године виши, као и о дубинама саме воде Адамовић каже:

„Упућују се стални апели на савест спортских риболоваца, којих има све више, како оних на обали, тако и оних на чамцимa“. А како ове обилне кише, које су нас задесиле још од пролећа, утичу на живи свет у води и око ње? Наш саговорник наглашава само неке од користи обилнијих падавина.

„Треба напоменути да је у свакодневном и редовном обиласку овог терена и Александар Обренић, рибочувар Риболовачког савеза Војводине, који нам је потврдио капиталне улове баса и штуке. Активно учествовање у акцијама уређења околине посебно на Живи која поседује дугачак појас практичан како за рекреативни, тако и такмичарски риболов“. Ову природну лепоту свакако треба очувати, напоменули су наши саговорници.

Nechajte odpoveď

Zadajte svoj komentár
Tu zadajte svoje meno