Јавни позив за доделу беcповратних средстава незапосленим лицима

0

Општина Бач, као координатор пројекта, у партнерству са Регионалном развојном агенцијом Бачка из Новог Сада и Удружење Рома и Румуна “Младост“ из Вајске, спроводи локални пројекат “Развој могућности за запошљавање и унапређење запошљивости маргинализованих група у Бачкој – шанса за бољу будућност“ у оквиру програма немачке развојне сарадње, који спроводи ГИЗ: “Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији – Иницијатива за инклузију – фаза 3“.


У oквиру пројекта је предвиђена подршка незапосленим лицима за генерисање прихода са територије општине Бач, Товаришева у општини Бачка Паланка и Дероња у општини Оџаци која припадају категорији теже запошљивих (Повратници тражиоци азила, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), вишкови запослених, млади до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања, без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, oсобе са инвалидитетом, жртве трговине људима, жртве породичног насиља, дугорочно незапослени (незапослени дуже од 1 године), жене старије од 50 година.

„Овим путем обавештавамо све заинтересована лица/незапослене особе које припадају теже запошљивим категријама становништва са територије општине Бач, Товаришева у општини Бачка Паланка и Дероња у општини Оџаци, да је јавни позив за доделу средстава за набавку опреме за генерисање прихода и стврање претпоставки за самозапошљавање расписан и да је отворен до 30.03.2022 године.“ – истакнуто је на сајту општине Бач.