Привремене измене организације саобраћаја возова за превоз путника

83

Предузеће „Србијавоз“ је обавестило да ће 10. априла доћи до привремене измене организације саобраћаја возова за превоз путника на релацији Ратково – Гајдобра – Петровац Гложан – Ратково.


Возови из Новог Сада за Сомбор у 7:18 сати, као и за Суботицу у 9:15 сати, имају организован аутобуски превоз на делу релације Гајдобра-Ратково, док воз из Новог Сада за Сомбор у 15:38 сати, има органозован аутобуски превоз на делу релације Петровац Гложан – Ратково.

Возови из Суботице за Нови Сад у 5:22 сата и из Сомбора за Нови Сад у 8:20 сати, имају организован аутобуски превоз на делу релације Ратково-Гајдобра, док воз из Сомбора за Нови Сад у 10:03 има организован аутобуски превоз на делу релације Ратково – Петровац Гложан.

Возови из Новог Сада за Каравуково у 11:31 и 13:27 сати, као и возови из Каравукова за Нови Сад у 13:03 и 15:23 сата, имају организован аутобуски превоз на релацији Петровац Гложан – Ратково – Петровац Гложан.

Nechajte odpoveď

Zadajte svoj komentár
Tu zadajte svoje meno